Tên người dùng:
Mật khẩu:
* Tên người dùng: Mã khách hàng (Mã số)
      Ví dụ: Mã khách hàng = LAN-014-053920
  * Nhập mật khẩu --> Click Đăng nhập

 
 
 
  (Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 800126 hoặc 1080 hoặc các Trung tâm Viễn thông gần nhất)